Friday, August 04, 2006

Introduktion -> del risikoen

Borgerfoto er skabt som reaktion på de stigende spændinger i samfundet. Nedenunder debatten om tidens store værdikampe ligger volden på lur. Et retssamfund krakelerer når folk ikke frit kan udtrykke sig og registrere virkeligheden. Det gælder vidner i kriminalsager, men er også tilfældet i forhold til demonstrationer og andre offentlige tilkendegivelser.

Den ydre venstrefløj har længe haft sine stormtropper i form af de såkaldte autonome, og senest har Hizb-Ut-Tahrir skruet op for intimideringen med deres mange fotoforbud.

Sidste fredag så man anti-israelske muslimer i demonstration foran Christiansborg. Dette blev grundigt ignoreret i den sædvanlige danske presse, mens en række webloggere tog foto-opgaven på sig. Reaktionen fra miljøet kom i form af registrering af dokumentaristerne efterfulgt af en "vi ved hvem I er"-retorik.

Før eller senere bliver det for farligt for en lille fast skare at være "dem der fotograferer ekstremismen". Derfor laves dette initiativ hvis hovedsigte er at dele risikoen.

I dag har næsten enhver et digitalkamera. Jeg vil derfor appellere til borgeren i mennesket om at tage sin del af ansvaret. Ved at være mange der på skift løfter opgaven med at dokumentere radikale aktiviteter, kan risikoen for hver enkelt minimeres: voldselementerne får simpelthen for travlt hvis de skal forfølge enhver med et digitalkamera.

Praktiske anvisninger følger i næste blogpost. Allerede på mandag kan dette koncept få sin berettigelse.